Event Trung Thu 2022(New)

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao sức khoẻ cho game thủ và luôn nhớ về giữ gìn sức khoẻ, Server ra mắt event Covid-19 kích lệ tinh thần chống dịch tại nhà cho ae tham gia!

Hình Ảnh Nội Dung

 (Event KV)

  • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Sự Kiện
  • Ghép tốn : 15 vạn lượng
  • Sử dụng max 5.000 event
  •  

(Event Xu)

  • Nguồn gốc : Ghép tại NPC Sự Kiện
  • Ghép tốn : 5 xu
  • Sử dụng max 10.000 event

SỬ DỤNG EVENT XU: 

Ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây  Số Lượng Ghi Kèm Với Đồ 
Tinh Ngọc Item Nâng Cấp TB
Rương Nguyên Liệu Xu ngẫu nhiên (2-3 xu)
Ngọc Trùng Luyện Bí Kíp 21 -24
Item tăng kinh nghiệm các loại Rương Bạch Hổ
Thuốc lag tống kim các loại Nhất kỷ càn khôn phù
Võ Lâm Mật Tịch Càn Khôn Song Tuyệt bội
Tẩy Tuỷ Kinh Tiên thảo lộ đặc biệt
Đồ Phổ Bạch Hổ Hồi thiên tái tạo lễ bao ( 900 )

SỬ DỤNG EVENT TIỀN VẠN (EVENT THƯỜNG):

Ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây  Số Lượng Ghi Kèm Với Đồ
Ngọc Trùng Luyện Tinh Ngọc
Hồi thiên tái tạo lễ bao ( 900 ) Rương Nguyên liệu

 

Chúc Tất Cả Quý Nhân Sỉ May Mắn và Thành Công !!!