Tổng Hợp Tính Năng Hoạt Động Ra Xu

Tổng Hợp Tính Năng Hoạt Động Ra Xu : Đế Vương - PK 

- Boss Sát Thủ :  50 Xu /1 Boss/ 5 phút ra 1 con 

- Boss Tiểu Hoàng Kim : 300 Xu /1 Boss 

- Boss Đại Hoàng Kim : 350 Xu /1 Boss 

- Vận Tiêu Cá Nhân: 750 xu/ 1 acc khi hoàn thành (cướp tiêu nhận Hộ Tiêu Lệnh) 

- Vượt Ải : 5 Xu /1 Ải ( boss Mật Phòng 300 xu nếu giết được )

- Viêm Đế : Ải 1-4: 5 Xu; Ải 5: 10 xu; Qua 10 ải: 20 xu ( Kick sát Boss Cuối Được 300 xu)

- Kiếm Gia : 5 Xu /1 ải; Ải 10: 15 xu ( Kick sát Boss Cuối Được 300 Xu )

- Tín Sứ : 10 Xu / 1 acc 

- Tống Kim : 13h - 21h Thưởng TOP 2000 - 5000 Xu  

- Phong Lăng Độ : 300 Xu/ 300 vạn/1 Thủy tặc đầu lĩnh; 500 Xu/ 500 vạn/1 Thủy tặc Đại đầu lĩnh  

- Đua Ngựa : Top 1-30: 1500 - 50 xu 

- Săn Voi Rừng:  1000 xu (10 người)


***** THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG *****

Tống Kim : 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 21h - 23h

Viêm Đế : 8H25, 10h25, 12h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25

Vượt Ải : Cách 1 Tiếng Có 1 lần tất cả giờ trong ngày( - trừ giờ tống kim 13h và 21h)

Phong Lăng Độ : 0h -> 24h ( - trừ giờ tống kim 13h và 21h)

Boss Tiểu : 12h05, 15h05, 17h05, 23h05 ( Boss Các Phái ) 

Boss Hoàng Kim : 00h, 02h, 08h, 10h, 11h,12h, 14h, 16h,18h, 19h35 & 22h35 ( 10 con radom vị trí )

Đua Chó: 19h30 hằng ngày

Lôi Đài Sinh Tử: 19h45 & 22h00 hằng ngày

Săn Voi Rừng12h40 và 20h40 hằng ngày (- trừ thứ 6 CTC 20h40 k có)

***** HOẠT ĐỘNG BANG HỘI *****

Đoạt Cờ Bang Hội: 20h00 - 20h15 (Ba Lăng Huyện)

Vận Tiêu Bang Hội: 20h25 - 20h45 (Ba Lăng Huyện)

Boss Biện Kinh : 20h15 & 22h15 xuất hiện tại cổng Biện Kinh Nam

Săn Voi Rừng: 12h40 và 20h40 (Nghiệt Long Động)

Hái Quả Hoàng Kim: 12h00 và 19h00 maps Chiến Long Động

Boss Chiến Long Động : 12h05 & 19h05 xuất hiện tại maps Chiến Long Động

Group Mua Bán Trung Gian Admin : Nhóm Đế Vương PK 2022